معرفی استارتاپی برای بهترین خرید لوازم و تجهیزات پزشکی

امروز تصمیم گرفتیم یکی از بهترین استارت‌آپ‌های حوزه پزشکی را خدمت شما معرفی کنیم. برای این کار تا پایان نوشته را دنبال کنید. در بازار لوازم و تجهیزات پزشکی بسیاری از افراد در خرید به مشکل برمی‌خورند. چرا؟! چون این جنس کالاها با سلامتی انسان ارتباط مستقیم دارند و طبیعتاً ادامه مطلب…

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500اجاره بنز اس 500اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون رانندهویژهکرایه ماشین فرودگاه امام 2کرایه و رزرو ون با راننده اچ ۳۵۰ | قیمت اجاره ون برای فرودگاهاجاره خودرو ادامه مطلب…

حفاظ شاخ گوزنی

تولید کننده مستقیم:حفاظ های ساختمانی:حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ سرنیزه رو دیواری با مناسب ترین قیمت و کیفیت حفاظ شاخ گوزنی با ساختار فلزی که از میلگرد های تیز و فرم داده شده تشکیل شده است که کل سطح دیوار را با نمای زیبا همچون بوته خار پوشش میدهد و ادامه مطلب…

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی چیست ؟ برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه ابلاغ گردید. تا ادامه مطلب…

b (4082)

منابع و مآخذ الف) منابع فارسي : * اديبي،حسين(1354)جامعه شناسي طبقات اجتماعي، تهران:دانشکده علوم اجتماعي و تعاون. * اسكندري آتوسا(1379)”دسته‏بندي استان‏هاي كشور از حيث برخورداري از شاخص‏هاي اقتصادي-اجتماعي”،برنامه و بودجه،سال پنجم ،شماره1،2. * اشرف،احمد(1346) جامعه شناسي طبقات اجتماعي در امريکا،تهران:موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي. * افروغ،عماد(1377)فضا و نابرابري اجتماعي (ارائه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

b (4061)

ÖãÇÆã æ íæÓÊåÇ “Èå äÇã ÏÇäÇí åÓÊí ÈÎÔ” ÈÇ ÓáÇ㠁ÑÓÔäÇãååÇíí ˜å íÔÑæ ÏÇÑíÏ¡ ÌåÊ ÇäÌÇ㠁ŽæåÔí ÈÇ ÚäæÇä: “ÑÇÈØå ÑÇÈØå åæÔ äϐÇäå ÇÑÏäÑ ÈÇ ÑÖÇíÊ ãÔÊÑí ÈÇ ÊǘíÏ ÈÑ äÞÔ ÝÑåä ÓÇÒãÇäí (ãØÇáÚå ãæÑÏí ÈÇä˜ ÑÝÇå ˜ÇѐÑÇä ÇÓÊÇä ãÇÒäÏÑÇä)” ÈÑÇí ÇíÇä äÇãå ÏæÑå ˜ÇÑÔäÇÓí ÇÑÔÏ ÊÏæíä ÔÏå ÇÓÊ. ˜å ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

b (4072)

روش شناسي تحقيق روش شناسي از مهم ترين بخش‏هاي هر تحقيقي به شمار مي‏روند،چرا که اساس و مبناي پايايي و روايي مجموعه‏ي تحقيق،تاحد زيادي به اين بخش وابسته است.به همين خاطر کوشش شده در انتخاب روش و ابزار پژوهش و نمونه‏ي مورد بررسي دقت زيادي اعمال شود. جامعه‏ي آماري و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

b (4083)

منابع و مآخذ اصلانخاني، محمدعلي؛ شمس، امير و شمسي پور دهکردي، پروانه. (1387). رابطه هوش هيجاني و عوامل شخصيتي در ورزشکاران بزرگسال نخبه و غيرنخبه. نشريه تربيت بدني (علوم حرکت انسان)، شماره 1، صص 12-3. آرمسترانگ، توماس. (1385). هفت نوع هوش، ترجمه ناهيد سپهر پور. چاپ اول، تهران: انتشارات پيک ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

b (4062)

چکيده: هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين منبع کنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات در سال تحصيلي90-1389 مي باشد.با توجه به جدول مورگان تعداد افراد نمونه براي اين پژوهش 370 نفر بود،همچنين ازروش نمونه گيري خوشه اي ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

b (4073)

دانشگاه علوم انتظامي دانشكده پليس راهنمائي و رانندگي بررسي رابطه نواقص جادهاي با فراواني تصادفات رانندگي مطالعه موردي محور قديم تهران-قم در شش ماهه اول سال 89 استاد راهنما دكتر سيدمحمد ساداتحسيني استاد مشاور سرهنگ محسن حاجي مقصود محقق محمدرضا محمدي تابستان 90 سپاسگذاري چکيده با توجه به تأثير نواقص ادامه مطلب…

توسط 92، قبل