مقالات و پایان نامه ها

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی چیست ؟ برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1171)

3-3-1-گفتار اول: اهمیت موضوع403-3-2-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب403-3-2-1- مبحث اول: سوء نیت عام423-3-2-2- مبحث دوم: سوءنیت خاص43فصل چهارم ماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت444-1- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1168)

مبحث پنجم: مخاطبان تنبیهگفتار اول : کودکان18 1-مرحله شیر خوارگی192-مرحله نوپایی203-مرحله کودکی21گفتار دوم : نوجوانان و جوانان 221-دوره دبیرستان(متوسطه اول)222-دوره دبیرستان(متوسطه دوم)22گفتار سوم : خانواده23فصل دوم: بزهکاریمبحث اول:تعریف بزهکاریگفتار اول: بزهکاری درلغت25گفتار دوم: بزهکاری دراصطلاح ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1167)

فصل اول – کلیات51-1- تعریف وا‍‌ژه ها51-1-1-مجازات51-1-2-فرزند61-1-3- قتل61-1-4- حقوق ایران61-1-5- فقه امامیه71-1-6- فقه عامه71-2- تاریخچه فرزند کشی ومجازات آن71-2-1- دوران جاهلیت قبل از اسلام71-2-2- دوران بعد از اسلام81-2-3- دوران قبل از انقلاب91-2-4 – دوران بعد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1166)

2-1- رأی و اقسام آن…………………………………………………………………………………………………………………….72-1-1- حکم …………………………………………………………………………………………………………………………72-1-2- قرار …………………………………………………………………………………………………………………………..82-2- طرق اعتراض نسبت به آراء …………………………………………………………………………………………………..92-2-1- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء …………………………………………………………………………………10 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1165)

2. ساختار سازمانی چه تاثیری بر اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت انتظامی تبریز دارد ؟1-7 فرضیه های تحقیقفرضیه اصلیعوامل سازمانی بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت تبریز تأثیر دارد.فرضیه های فرعی1. فرهنگ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1164)

2-4-2) الگوریتم AHP702-5) پیشینه تحقیق72فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق3-1) مقدمه763-2) روش تحقیق763-3) قلمرو تحقیق:773-4) شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات:773-5) گام های تحقیق783-6) پایایی پرسشنامه783-7) روایی پرسشنامه793-8) جامعه و نمونه تحقیق793-9) روش تجزیه ادامه مطلب…

By 92, ago